DEMOGRAPHY-ohjelma

Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet tutkivat väestörakenteen muutosta ja tuottavat konkreettisia ratkaisuja, joilla siihen voidaan vaikuttaa ja sopeutua. Maan parhaat asiantuntijat tekevät korkeatasoista tutkimusta päätöksenteon tueksi. Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa ohjelman tutkimuskonsortioita 17,7 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2027. STN toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Väestörakenteen muutos haastaa yhteiskunnan kestävyyden

Suomessa väestörakenne on suuressa muutoksessa ja vaatii päättäjien erityistä huomiota. Väestönkehityksessä on kyse perustavanlaatuisista muutoksista, jotka vaikuttavat laaja-alaisesti yhteiskuntaamme, talouteemme ja ihmisten elämään.

Suomen väestö ikääntyy eli vanhempien ikäryhmien osuus kasvaa maassamme nopeasti. Kuulumme maailman ikääntyneimpiin maihin: 65 vuotta täyttäneiden osuus aikuisväestöstä on tällä hetkellä meitä suurempi vain Japanissa ja Italiassa. Viimeaikainen syntyvyyden lasku kiihdyttää entisestään väestön nopeaa ikääntymistä ja työikäisen väestön vähenemistä. Samalla väestö moninaistuu etnisesti ja kulttuurisesti, ja väestö kasvaa tällä hetkellä maahanmuuton ansiosta.

Kehityksemme poikkeaa monessa suhteessa muista Pohjoismaista. Vanhushuoltosuhteemme heikkenee muita Pohjoismaita nopeammin. Väestömme määrän ennakoidaan myös kääntyvän laskuun. Vuoteen 2100 mennessä Suomen väkiluvun arvioidaan pienevän miljoonalla, kun Ruotsin väkiluku kasvaisi kolmella miljoonalla.

Lisätietoa ja keskeisiä faktoja väestörakenteen muutoksista on koottu ohjelman tietopakettiin: Väestörakenteen muutos haastaa yhteiskunnan kestävyyden

DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet tutkivat väestörakenteen muutosta ja tuottavat konkreettisia ratkaisuja, joilla siihen voidaan vaikuttaa ja sopeutua

Tutkimusohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi.

DEMOGRAPHY-ohjelmaan kuuluu viisi konsortiota:

  • Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (FLUX). Konsortion muodostavat Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi.
  • Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON). Konsortion muodostavat Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Helsingin yliopisto.
  • Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (MobileFutures). Konsortion muodostavat Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Siirtolaisuusinstituutti.
  • Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience). Konsortion muodostavat Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Väestöliitto.
  • Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable). Konsortion muodostavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Labore, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Eläketurvakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja MDI.

Lue lisää hankkeista

Demography-ohjelman hankkeita rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Strateginen tutkimus tuottaa tutkittua tietoa yhteiskunnan tarpeisiin.

Strateginen tutkimus

Ratkaisuja tieteestä -verkkopalvelu

Tietopaketti

DEMOGRAPHY-ohjelman tietopakettiin on koottu keskeisiä faktoja väestörakenteen muutoksista.

Tietopaketti

Ota yhteyttä

Susan Kuivalainen Ohjelmajohtaja+358 29 411 2184