Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (FLUX)

Monitieteinen FLUX-konsortio etsii tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ja sopeutua syntyvyyden muutoksiin sekä näiden muutosten aiheuttamaan väestön ikääntymisen kiihtymiseen. Tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden parantaminen. Konsortio tutkii syntyvyyden ja perheenmuodostuksen muutoksia ja tuottaa vastauksia:

 • muutosten syistä,
 • niiden seurauksista,
 • siitä, miten perhedynamiikka on yhteydessä sosiaaliseen ja sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen ja haasteisiin psykososiaalisessa ja taloudellisessa hyvinvoinnissa, ja
 • siitä, miten valtakunnallista ja paikallista sosiaali- ja perhepolitiikkaa voidaan kehittää uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Konsortiossa työskentelee yhdessä johtavia tutkijoita väestötieteestä ja muilta aloilta (sosiologia, psykologia, kansantaloustiede, sosiaalipolitiikka, epidemiologia ja datatiede), jotka ovat tärkeitä syntyvyyden muutosten syiden ja seurausten ymmärtämiseksi. Tutkimuksessa käytetään erinomaisia rekisteri- ja survey-aineistoja sekä kvalitatiivisia aineistoja.

Työpaketit 

 1. Väestöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden yhteys syntyvyyden ja perhedynamiikan muutokseen
 2. Psykososiaalisten tekijöiden yhteys syntyvyyteen ja perhedynamiikkaan
 3. Syntyvyyden muutosten vaikutukset äitien ja lasten terveyteen
 4. Syntyvyyden muutokset ja yksilöiden ja väestöjen hyvinvointi
 5. Kestävä hyvinvointiyhteiskunta: ennusteisiin perustuvia ratkaisuja
 6. Lastensaanti, hoiva ja työllisyys
 7. Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan sosiaali- ja perhepolitiikka

Konsortio 

 • Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Eläketurvakeskus

Hankkeen verkkosivut 

www.fluxconsortium.fi

Sosiaalinen media

Seuraa hanketta Twitterissä

Ajankohtaiset uutiset

  Feed has no items.

Yhteystiedot

Marika Jalovaara Konsortion johtaja+358 40 587 98 26
Milla Ikonen Vuorovaikutusvastaava+358 50 597 6824

Tutustu koko FLUX-väkeen hankkeen yhteystietosivuilla.