Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (FLUX)

Monitieteinen FLUX-konsortio etsii tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ja sopeutua syntyvyyden muutoksiin sekä näiden muutosten aiheuttamaan väestön ikääntymisen kiihtymiseen. Tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden parantaminen. Konsortio tutkii syntyvyyden ja perheenmuodostuksen muutoksia ja tuottaa vastauksia:

 • muutosten syistä,
 • niiden seurauksista,
 • siitä, miten perhedynamiikka on yhteydessä sosiaaliseen ja sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen ja haasteisiin psykososiaalisessa ja taloudellisessa hyvinvoinnissa, ja
 • siitä, miten valtakunnallista ja paikallista sosiaali- ja perhepolitiikkaa voidaan kehittää uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Konsortiossa työskentelee yhdessä johtavia tutkijoita väestötieteestä ja muilta aloilta (sosiologia, psykologia, kansantaloustiede, sosiaalipolitiikka, epidemiologia ja datatiede), jotka ovat tärkeitä syntyvyyden muutosten syiden ja seurausten ymmärtämiseksi. Tutkimuksessa käytetään erinomaisia rekisteri- ja survey-aineistoja sekä kvalitatiivisia aineistoja.

Työpaketit 

 1. Väestöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden yhteys syntyvyyden ja perhedynamiikan muutokseen
 2. Psykososiaalisten tekijöiden yhteys syntyvyyteen ja perhedynamiikkaan
 3. Syntyvyyden muutosten vaikutukset äitien ja lasten terveyteen
 4. Syntyvyyden muutokset ja yksilöiden ja väestöjen hyvinvointi
 5. Kestävä hyvinvointiyhteiskunta: ennusteisiin perustuvia ratkaisuja
 6. Lastensaanti, hoiva ja työllisyys
 7. Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan sosiaali- ja perhepolitiikka

Konsortio 

 • Turun yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Eläketurvakeskus

Hankkeen verkkosivut 

www.fluxconsortium.fi

Sosiaalinen media

Seuraa hanketta Twitterissä

Ajankohtaiset uutiset

 • Tunnistaako hallitus väestörakenteen muutoksen vakavuuden?
  by Milla Ikonen on 2.10.2023 at 12:37

  DEMOGRAPHY-tutkijat tapasivat ministeriöiden virkahenkilöitä ja puivat heidän kanssaan uuden hallitusohjelman sisältöä, toimeenpanoa ja tietotarpeita. Suomen väestönkehitys saa Petteri Orpon hallituksen... The post Tunnistaako hallitus väestörakenteen muutoksen vakavuuden? appeared first on Flux Consortium.

 • Ilman puolisoa asuvien vanhempien työllisyys selvästi heikompaa
  by Milla Ikonen on 22.9.2023 at 04:35

  Puolisottomien vanhempien työllisyysaste on yli 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin avio- tai avoliitossa olevilla vanhemmilla. Äideillä ero on jopa kasvanut 2010-luvun... The post Ilman puolisoa asuvien vanhempien työllisyys selvästi heikompaa appeared first on Flux Consortium.

 • DEMOGRAPHY Talks: Maahanmuuttajat työelämässä
  by Milla Ikonen on 22.8.2023 at 07:14

  12.09.2023 klo 14.00–15.00, Teams Suomalainen työelämä moninaistuu. Tämä haastaa työyhteisöjä ja johtajuutta, mutta myös työntekijäoikeuksien toteutumista. Tutkimus on tuonut esiin... The post DEMOGRAPHY Talks: Maahanmuuttajat työelämässä appeared first on Flux Consortium.

 • Vakaassa työmarkkina-asemassa olevat äidit siirtyvät hoitovapaan jälkeen työhön muita äitejä nopeammin
  by Milla Ikonen on 9.8.2023 at 09:28

  Miesten ja naisten väliset tuloerot ovat suurimmillaan lasten ollessa pieniä. FM Tapio Räsäsen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistunut väitöstutkimus selvittää lastenhoidontukien... The post Vakaassa työmarkkina-asemassa olevat äidit siirtyvät hoitovapaan jälkeen työhön muita äitejä nopeammin appeared first on Flux Consortium.

 • Hyvä työmarkkina-asema edistää vanhemmaksi tuloa
  by Milla Ikonen on 1.6.2023 at 09:28

  Hyvä työmarkkina-asema ja tulotason kohoaminen edistivät vanhemmaksi tuloa, osoittaa tutkija Anneli Miettinen väitöstutkimuksessaan. Sen sijaan työttömyys ja siihen liittyvät toimeentulon... The post Hyvä työmarkkina-asema edistää vanhemmaksi tuloa appeared first on Flux Consortium.

Yhteystiedot

Marika Jalovaara Konsortion johtaja+358 40 587 98 26
Milla Ikonen Vuorovaikutusvastaava+358 50 597 6824

Tutustu koko FLUX-väkeen hankkeen yhteystietosivuilla.