Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (MobileFutures)

Mobile Futures on monitieteinen, toimintakeskeinen tutkimuskonsortio. Haluamme edistää oikeudenmukaista ja osallistavaa yhteiskuntaa jossa lähestytään kotoutumista luottamukseen perustuvana, kaksisuuntaisena prosessina. Johtoajatuksena on, että oikeudenmukainen ja osallistava yhteiskunta on kestävämpi kohdatessaan väestörakenteen muutosten haasteet.

Hankkeen ensisijaiset tavoitteet ovat:

 • edistää monimuotoisempaa kulttuuri- ja työelämää,
 • tunnistaa ja torjua rakenteellista syrjintää ja rasismia sekä
 • edistää maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevien julkisten keskustelujen muuttamista siten, että niissä keskitytään keinoihin, joilla Suomesta voidaan tehdä osallistavampi ja vastaanottavaisempi yhteiskunta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään monitieteistä ja monialaista yhteistyötä Living Labien avulla. Living Labien tavoitteena on jalkauttaa tutkimustuloksia kotoutumistyöhön ja -päätöksentekoon yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Mobile Futures -konsortiossa tutkitaan monitieteellisesti luottamuksen ja kotoutumisen välistä suhdetta, neljän työpaketin kautta.

Työpaketit 

 • Luottamus oikeuteen
 • Luottamus informaatioon
 • Luottamus työmarkkinoilla
 • Luottamus arjen kohtaamisissa

Konsortio 

 • Åbo Akademi
 • Oulun Yliopisto
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Turun Yliopisto

Hankkeen verkkosivut 

www.mobilefutures.fi

Sosiaalinen media

Seuraa hanketta Twitterissä

Ajankohtaiset uutiset

Mobile Futures Diversity, Trust and Two-Way Integration

 • Kielitietoisuus sosiaali- ja terveysalalla: tietoa, käytäntöjä ja kysymyksiä työyhteisössä – seminaari 2.11.2023
  by mbilefutures on 29.9.2023 at 06:30

  Mitä kielitietoisuus tarkoittaa sosiaali- ja terveysalalla? Mitä työntekijöiltä vaaditaan, entä kenen vastuulla kielitietoisuuden toteutuminen on? Miten arjessa toimitaan? Tervetuloa mukaan seminaariin! The post Kielitietoisuus sosiaali- ja terveysalalla: tietoa, käytäntöjä ja kysymyksiä työyhteisössä – seminaari 2.11.2023 appeared first on Mobile Futures.

 • Puhumme kaksisuuntaisesta kotoutumisesta, mutta missä ovat tutkimukset kantaväestöstä?
  by Emilia on 20.9.2023 at 07:16

  Kotoutumistutkimuksessa korostuu yhteiskunnan vastaanottavuuden tärkeys. Tutkija Elina Turjanmaa pohtii, miten tutkimusasetelmissa voitaisiin huomioida paremmin kotoutumisen kaksisuuntaisuus. The post Puhumme kaksisuuntaisesta kotoutumisesta, mutta missä ovat tutkimukset kantaväestöstä? appeared first on Mobile Futures.

 • Osallisuuden tunne on resurssi työyhteisölle – ja sen luominen on kaikkien vastuulla
  by mbilefutures on 18.9.2023 at 08:30

  Maahanmuuttajat työelämässä -webinaarissa paneuduttiin ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osallisuuden ja työkyvyn haasteisiin suomalaisilla työpaikoilla. Webinaari oli Demography Talks -sarjan toinen ja kirvoitti vilkkaan vuoropuhelun tutkijoiden ja yleisön välillä. The post Osallisuuden tunne on resurssi työyhteisölle – ja sen luominen on kaikkien vastuulla appeared first on Mobile Futures.

 • Kumppanuusohjelman: Tutkimus tutuksi -tietoiskut
  by mbilefutures on 29.8.2023 at 11:13

  The post Kumppanuusohjelman: Tutkimus tutuksi -tietoiskut appeared first on Mobile Futures.

 • DEMO talks webinaarisarja jatkuu!
  by mbilefutures on 28.8.2023 at 07:14

  DEMOGRAPHY Talks: Maahanmuuttajat työelämässä 12.09.2023 14:00 – 15:00 Suomalainen työelämä moninaistuu. Tämä haastaa työyhteisöjä ja johtajuutta, mutta myös työntekijäoikeuksien toteutumista. Tutkimus on tuonut esiin ongelmakohtia, jotka liittyvät muun muassa työelämän syrjiviin käytäntöihin. Kyse ei ole ainoastaan työperäisestä maahanmuutosta, vaan myös siitä, miten Suomessa osataan tunnistaa eri ihmisten osaamispotentiaalia ja kuinka työkykyä tuetaan nykyistä paremmin.    Miten taataan tasa-arvo työelämässä, The post DEMO talks webinaarisarja jatkuu! appeared first on Mobile Futures.

Yhteystiedot

Magdalena Kmak Konsortion johtaja+358 50 325 3160
Yasmin Samaletdin Vuorovaikutusvastaava+358 50 571 8219

Tutustu koko MobileFuturesin väkeen hankkeen verkkosivuilla.