Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (MobileFutures)

Mobile Futures on monitieteinen, toimintakeskeinen tutkimuskonsortio. Haluamme edistää oikeudenmukaista ja osallistavaa yhteiskuntaa jossa lähestytään kotoutumista luottamukseen perustuvana, kaksisuuntaisena prosessina. Johtoajatuksena on, että oikeudenmukainen ja osallistava yhteiskunta on kestävämpi kohdatessaan väestörakenteen muutosten haasteet.

Hankkeen ensisijaiset tavoitteet ovat:

 • edistää monimuotoisempaa kulttuuri- ja työelämää,
 • tunnistaa ja torjua rakenteellista syrjintää ja rasismia sekä
 • edistää maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevien julkisten keskustelujen muuttamista siten, että niissä keskitytään keinoihin, joilla Suomesta voidaan tehdä osallistavampi ja vastaanottavaisempi yhteiskunta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään monitieteistä ja monialaista yhteistyötä Living Labien avulla. Living Labien tavoitteena on jalkauttaa tutkimustuloksia kotoutumistyöhön ja -päätöksentekoon yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Mobile Futures -konsortiossa tutkitaan monitieteellisesti luottamuksen ja kotoutumisen välistä suhdetta, neljän työpaketin kautta.

Työpaketit 

 • Luottamus oikeuteen
 • Luottamus informaatioon
 • Luottamus työmarkkinoilla
 • Luottamus arjen kohtaamisissa

Konsortio 

 • Åbo Akademi
 • Oulun Yliopisto
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Turun Yliopisto

Hankkeen verkkosivut 

www.mobilefutures.fi

Sosiaalinen media

Seuraa hanketta Twitterissä

Ajankohtaiset uutiset

  Feed has no items.

Yhteystiedot

Magdalena Kmak Konsortion johtaja+358 50 325 3160
Yasmin Samaletdin Vuorovaikutusvastaava+358 50 571 8219

Tutustu koko MobileFuturesin väkeen hankkeen verkkosivuilla.