Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)

Väestön ikääntyminen vaikeuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitämistä.  LIFECON-hankkeessa haemme keinoja tilanteen helpottamiseen. Tarkastelemme väestörakenteen muutokseen vaikuttavia tekijöitä yksilöiden elämänkaaren eri vaiheissa: perhettä perustettaessa, työelämässä sekä vanhuusiän terveyden ja hoivan aikana. Lisäksi tutkimme väestömuutoksen vaikutuksia kansantalouteen – varsinkin julkiseen talouteen.

Hankkeen tavoitteena on

  • ymmärtää, miten väestörakenteen muutokset näkyvät elämänkaaren eri vaiheissa
  • ymmärtää väestömuutosten vaikutuksia talouteen hyvinvointivaltion kestävyyttä lisäävien keinojen löytämiseksi
  • tarjota päättäjille ja asiantuntijoille tutkimustietoa Suomen väestön muuttuviin rakenteisiin liittyvistä syistä, seurauksista ja ratkaisuista.

Työpaketit 

  1. Perheenmuodostus
  2. Työelämä
  3. Ikääntyminen, terveys ja hoiva
  4. Hyvinvointivaltion kestävyyden parantaminen

Konsortio

  • Työterveyslaitos
  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla)
  • Helsingin yliopisto

Hankkeen verkkosivut

www.ttl.fi/lifecon

Sosiaalinen media

Seuraa hanketta Twitterissä

Yhteystiedot

Taina Leinonen Konsortion johtaja+358 50 327 1723
Kristiina Kulha Vuorovaikutusvastaava+358 40 548 6914

Tutustu koko LIFECONin väkeen hankkeen verkkosivuilla.