Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience)

Miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin? Millaiset verkostot vahvistavat väestön resilienssiä eli kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin?

Tuotamme tietoa sekä alueellisesti kohdennettuja politiikkasuosituksia, joiden avulla kunnat ja hyvinvointialueet voivat tuottaa parempia palveluita perheille, nuorille ja ikääntyville.

Käytämme rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoja sekä verkostoanalyysin menetelmiä ja tarkastelemme Suomen eri alueiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Vertaamme nyky-Suomea muihin Euroopan maihin sekä käsittelemme pitkän aikavälin historiallisia muutoksia.

Työpaketit 

  1. Syntyvyys ja lastensaantitoiveet
  2. Ikääntyvä Suomi
  3. Alueelliset näkökulmat
  4. Ajalliset näkökulmat
  5. Verkostomenetelmät

Konsortio 

  • Väestöliitto
  • Turun yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Aalto-yliopisto

Hankkeen verkkosivut 

www.netresilience.fi

Sosiaalinen media

Seuraa meitä Twitterissä

Ajankohtaiset uutiset

Uutiset arkisto - NetResilience Social Networks, Fertility and Wellbeing in Ageing Populations

Yhteystiedot

Antti Tanskanen Konsortion johtaja+358 40 589 3980
Tiina Helamaa Vuorovaikutusvastaava+358 50 348 9272

Tutustu koko NetResiliencen väkeen hankkeen verkkosivuilla.