Uutiset

Muuttoliike vaikuttaa alueiden väestörakenteeseen ja sosiaalisiin verkostoihin
Kolmannessa DEMOGRAPHY Talks -webinaarissa käsiteltiin muuttoliikkeiden vaikutusta alueiden väestörakenteisiin ja sosiaalisen pääoman alueellista jakautumista Suomessa.  – Muuttaminen on Suomessa yleistä,...
Tapaamisen osallistujia.
Tunnistaako hallitus väestörakenteen muutoksen vakavuuden?
DEMOGRAPHY-tutkijat tapasivat ministeriöiden virkahenkilöitä ja puivat heidän kanssaan uuden hallitusohjelman sisältöä, toimeenpanoa ja tietotarpeita.
Osallisuuden tunne on resurssi työyhteisölle – ja sen luominen on kaikkien vastuulla
Maahanmuuttajat työelämässä -webinaarissa paneuduttiin ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osallisuuden ja työkyvyn haasteisiin suomalaisilla työpaikoilla. Webinaari oli Demography Talks -sarjan toinen ja kirvoitti...
Demography Talks.
Väestönkehitys edellyttää toimia nyt
DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarjan ensimmäinen osa pureutui matalan syntyvyyden syihin ja seurauksiin.
Demography Talks -logo, Demography-pallokuviot ja strategisen tutkimuksen logo violetilla pohjalla.
Uusi DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista
Webinaarit ovat tiiviitä alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää...
Henkilöitä työpajassa. Fasilitaattori esittelee taululta työpajan tuotoksia.
Siltoja tutkimuksen ja päätöksenteon vuoropuhelulle
Miten tiivistää tutkimuksen ja päätöksenteon yhteistyötä? Kutsuimme tutkijat ja päätöksenteon valmistelijat yhteiskehittämään uusia tapoja vuorovaikutukselle. Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet järjestivät tammikuussa 2023...
Vauvan jalat.
Syntyvyys laskenut jyrkimmin koulutusaloilla, joilla työllistyminen muita aloja epävarmempaa
Syntyvyyden laskun voimakkuus on yhteydessä koulutusalojen työttömyysriskiin ja tulotasoon. Jyrkintä pudotus on ollut taide- ja humanistisilla aloilla, ilmenee väitöstutkimuksesta.
Lapsi päiväkodissa.
Tutkijat suosittelevat: kotihoidontuen jaksoja pitää lyhentää ja yksityisen hoidon tukea kasvattaa pienituloisille
Lastenhoidon tuet ovat eriarvoistavia ja niitä olisi syytä muuttaa, kirjoittavat tutkijat. Kotihoidontuen tukimäärän porrastaminen lapsen iän perusteella parantaisi sukupuolten välistä...