Uutiset

Perheenyhdistämisen vaikeus ja erossaolo perheestä heikentävät maahanmuuttajien kotoutumista
Demography Talks –webinaarissa 11.6.2024 tarkasteltiin perheenyhdistämiseen liittyvän lainsäädännön vaikutuksia maahanmuuttajien kotoutumiseen ja perheen merkitystä yksin alaikäisinä tulleille turvapaikanhakijoille.  – Lainsäädännöllä...
DEMOGRAPHY-ohjelma sai jatkorahoituksen
Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt DEMOGRAPHY-ohjelman viidelle konsortiolle ja ohjelmajohtajalle jatkorahoituksen. Ohjelmajohtajana jatkaa dosentti Susan Kuivalainen. Jatkorahoitusta saivat kaikki...
Hyvinvoinnin monet muodot: Digihyvinvointi ja jaettu hyvinvointi
Huhtikuun Demography Talks -webinaarissa esiteltiin tutkimustuloksia informaatio- ja viestintäteknologioiden vaikutuksista perhesuhteisiin sekä koetun hyvinvoinnin jaetusta luonteesta yli 50-vuotiaiden puolisoiden kesken....
Bannerikuva. DEMOGRAPHY Talks.
Koulutus lisää lastensaantia naisilla, mutta ei vaikuta miehillä perheen perustamiseen
Demography Talks -webinaarissa 6.2.2024 esiteltiin tutkimustuloksia koulutuksen ja syntyvyyden välisistä yhteyksistä ja keskusteltiin syistä tulosten taustalla. Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan...
DEMOGRAPHY Talks -webinaarien kevään 2024 ohjelma on julkaistu
Kuva: Anssi Kumpula Suositut DEMOGRAPHY Talks -webinaarit saavat jatkoa. Kevään 2024 webinaarien teemoina ovat koulutuksen vaikutukset lastensaantiin, läheissuhteet ja maahanmuuttajien...
Muuttoliike vaikuttaa alueiden väestörakenteeseen ja sosiaalisiin verkostoihin
Kolmannessa DEMOGRAPHY Talks -webinaarissa käsiteltiin muuttoliikkeiden vaikutusta alueiden väestörakenteisiin ja sosiaalisen pääoman alueellista jakautumista Suomessa.  – Muuttaminen on Suomessa yleistä,...
Tapaamisen osallistujia.
Tunnistaako hallitus väestörakenteen muutoksen vakavuuden?
DEMOGRAPHY-tutkijat tapasivat ministeriöiden virkahenkilöitä ja puivat heidän kanssaan uuden hallitusohjelman sisältöä, toimeenpanoa ja tietotarpeita.
Osallisuuden tunne on resurssi työyhteisölle – ja sen luominen on kaikkien vastuulla
Maahanmuuttajat työelämässä -webinaarissa 12.9.2023 paneuduttiin ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osallisuuden ja työkyvyn haasteisiin suomalaisilla työpaikoilla. Webinaari oli Demography Talks -sarjan toinen ja...
Demography Talks.
Väestönkehitys edellyttää toimia nyt
DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarjan ensimmäinen osa pureutui matalan syntyvyyden syihin ja seurauksiin.
Demography Talks -logo, Demography-pallokuviot ja strategisen tutkimuksen logo violetilla pohjalla.
Uusi DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista
Webinaarit ovat tiiviitä alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää...
Henkilöitä työpajassa. Fasilitaattori esittelee taululta työpajan tuotoksia.
Siltoja tutkimuksen ja päätöksenteon vuoropuhelulle
Miten tiivistää tutkimuksen ja päätöksenteon yhteistyötä? Kutsuimme tutkijat ja päätöksenteon valmistelijat yhteiskehittämään uusia tapoja vuorovaikutukselle. Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet järjestivät tammikuussa 2023...
Vauvan jalat.
Syntyvyys laskenut jyrkimmin koulutusaloilla, joilla työllistyminen muita aloja epävarmempaa
Syntyvyyden laskun voimakkuus on yhteydessä koulutusalojen työttömyysriskiin ja tulotasoon. Jyrkintä pudotus on ollut taide- ja humanistisilla aloilla, ilmenee väitöstutkimuksesta.
Lapsi päiväkodissa.
Tutkijat suosittelevat: kotihoidontuen jaksoja pitää lyhentää ja yksityisen hoidon tukea kasvattaa pienituloisille
Lastenhoidon tuet ovat eriarvoistavia ja niitä olisi syytä muuttaa, kirjoittavat tutkijat. Kotihoidontuen tukimäärän porrastaminen lapsen iän perusteella parantaisi sukupuolten välistä...