Demography Talks.

Väestönkehitys edellyttää toimia nyt

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarjan ensimmäinen osa pureutui matalan syntyvyyden syihin ja seurauksiin.

Syntyvyys on vajonnut Suomessa ennätyksellisen matalalle. Kokonaishedelmällisyys väheni vuosien 2010–2022 aikana peräti 29 prosenttia 1,87:stä 1,32:een. Etenkin elinikäinen lapsettomuus on meillä poikkeuksellisen yleistä.

– Syntyvyys on vajonnut Suomessa lähes kaikissa ryhmissä. Kaikkein voimakkainta lasku on kuitenkin ollut vähän koulutetuilla, sanoi Turun yliopiston professori Marika Jalovaara (FLUX-hanke).

Matala syntyvyys haastaa yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Se kiihdyttää väestön ikääntymistä, joka aiheuttaa painetta muun muassa palvelujärjestelmän rahoitukselle. Samalla perhedynamiikka voi ruokkia huono- ja hyväosaisuuden kasautumista: elinikäinen lapsettomuus ja perhesuhteiden epävakaus ovat yhteydessä heikkoon sosioekonomiseen asemaan.

– Väestönkehitys edellyttää toimia nyt, ei vasta tulevaisuudessa, Jalovaara korosti. – Kestävä yhteiskunnallinen kehitys edellyttää pitkäjänteistä yhteiskuntapolitiikkaa.

Puuttuvat 0,6 lasta

Suomalaiset toivovat edelleen keskimäärin noin kahta lasta. Toteutuneet lapsiluvut jäävät kuitenkin selvästi pienemmiksi: suomalaiset saavat keskimäärin noin 0,6 lasta vähemmän kuin toivovat.

– Mikään väestöryhmä ei saavuta toivomaansa lapsilukua, sanoi Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch (NetResilience-hanke).

Kyselytutkimuksissa on selvitetty lasten saamisen eteen tulevia esteitä. Lapsettomat vastaajat mainitsevat tärkeimmiksi esteiksi sopivan kumppanin puuttumisen, taloudelliset tekijät sekä huolen elämäntyylistä ja kiinnostavista asioista luopumisesta. Yhden lapsen vanhempien vastauksissa puolestaan painottuvat taloudelliset tekijät.

Joskus lapsitoiveiden tielle tulee myös puutteellinen tietoisuus hedelmällisyydestä: monilla on virheellisiä käsityksiä siitä, miten ikä vaikuttaa lasten saamiseen.

– Yhteiskunta voi tukea ihmisten lapsitoiveiden toteutumista tarjoamalla tietoa, tukea ja tilaa lapsia toivoville ja lapsiperheille, Rotkirch sanoi.

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista. Webinaarit ovat tiiviitä, alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia.

 

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarjan seuraavat osat:

Ti 12.9. klo 14.00–15.00 Tutkittua tietoa: Maahanmuuttajat työelämässä

Ti 7.11. klo 14.00–15.00 Tutkittua tietoa: Muuttoliike Suomessa ja alueelliset erot

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

Lue lisää DEMOGRAPHY-ohjelmasta

Tutustu ohjelman hankkeisiin