DEMOGRAPHY Talks: Perheenyhdistäminen ja väestönkehitys – Lainsäädännön vaikutukset maahanmuuttajien kotoutumiseen

11.06.2024 14:00 - 15:00

Webinaari välitetään Teamsin kautta.
Ilmoittaudu tästä >>
Saat Teams-linkin paluupostissa.

Perhe voi olla merkittävä tekijä yksilön hyvinvoinnissa ja kotoutumisessa uuteen maahan. Kaikilla Suomessa asuvilla ei kuitenkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia perhe-elämään. Esimerkiksi tuloraja voi estää matalapalkkaisten työntekijöiden puolison ja lasten saapumisen Suomeen.

Perheen yhdistämiseen liittyvä lainsäädäntö ja käytänteet ovat hankaloittaneet monien perheiden mahdollisuuksia elää yhdessä, mikä heijastuu ihmisten hyvinvointiin. Esimerkiksi ilman huoltajia turvapaikkaa hakeneet alaikäiset nuoret kokevat perheen yhdistämisen hankaluudet usein hyvinvointia olennaisesti haittaavana tekijänä.

Miten perhemuuton esteet vaikuttavat maahanmuuttajien hyvinvointiin ja kotoutumiseen? Millaisina erilaiset perheisiin liittyvät institutionaaliset käytänteet voivat näyttäytyä yksittäisten maahanmuuttajien elämässä? Miten perhemuuton lainsäädäntöä ja käytänteitä tulisi muuttaa, jotta ne vastaisivat paremmin tulevaisuuden väestöllisiin haasteisiin?

Ohjelma

Perhe yksintulleiden nuorten elämässä Suomessa
tutkija Iida Kauhanen, Oulun yliopisto, Mobile Futures

Perheenyhdistäminen ja lainsäädännön kotouttamispotentiaali
tutkija Jaana Palander, Åbo Akademi, Mobile Futures

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista. Webinaarit ovat tiiviitä, alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia.