Demography Talks.

DEMOGRAPHY Talks: Syntyvyys on vajonnut ennätysalas – mitä siitä seuraa?

06.06.2023 14:00 - 15:00

Syntyvyys on painunut Suomessa ennätyksellisen matalalle. Syntyvyys on laskenut myös muissa Pohjoismaissa, mutta Suomessa lasku on huomattavan jyrkkä ja syntyvyyden taso matalin. Etenkin ensimmäisiä lapsia syntyy aiempaa vähemmän ja lopulliset lapsiluvut pienenevät. Monet ihmiset toivovat saavansa enemmän lapsia kuin lopulta saavat.

Minkälaisia seurauksia matalalla syntyvyydellä on suomalaisen yhteiskunnan sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyydelle? Minkälaisia lastensaantitoiveita nuorilla on?

Matala syntyvyys ja sen seuraukset yhteiskunnalle
Professori Marika Jalovaara, Turun yliopisto
FLUX

Lastensaantiaikeet ja -ihanteet
Tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto
NetResilience

Lue lisää webinaarin koosteesta